دسته‌ها
تکنولوژی تلفن همراه

Auto TTS

دسته‌ها
تکنولوژی تلفن همراه

Smart Audiobook Player, نرم افزاری مناسب برای کتاب خواندن نابینایان

دسته‌ها
تکنولوژی تلفن همراه

Shazam encore, پیدا کردن آهنگی که در محیط در حال پخش است فقط با یک ضربه

دسته‌ها
Uncategorized تکنولوژی تلفن همراه

بستۀ آموزشی نرم افزار آپ