دسته‌ها
استقلال فردی

کتابچه خرید کردن فرد نابینا

در این کتابچه نحوه خرید کردن فرد نابینا را میآموزید.
فهرست مطالب:
1- خرید کردن به صورت تئوری
2- خرید کردن به صورت عملی
دریافت

دسته‌ها
استقلال فردی

نکاتی در مورد استقلال فردی

کتابچه نکاتی در مورد استقلال فردی نابینایان

شامل 5 بخش

فهرست:

بخش 1: پذیرش نابینایی و پذیرش عصای سفید

بخش 2: خرید کردن

بخش 3: آراستگی ظاهر

بخش 4: نحوه اتو کشیدن

بخش 5: سفر کردن

امیدواریم این کتابچه، شما را در استقلال فردی هرچه بیشتر، یاری کند.

توجه: لطفا پس از دریافت کتابچه، آن را با نرم افزار فشرده ساز از حالت فشرده خارج کنید.

دریافت کتابچه