دسته‌ها
تکنولوژی تلفن همراه

Auto TTS

برنامه Auto TTS یک نرم افزار مفید است که به شما امکان می دهد برای هر زبانی TTS جداگانه تعریف کنید.
اگر کتاب ها و وبسایت های مختلف را به صورت صوتی می شنوید، سوئیچ موتور متن به گفتار (TTS) شما را خسته می کند. اگر نابینا یا کم بینا هستید و از TalkBack برای ارتباط با دستگاههایتان استفاده می کنید تعویض موتورهای TTS در هر بار که وارد کتاب های الکترونیکی، وب سایت ها یا اپلیکیشن ها با زبان های مختلف می شوید برای شما بسیار دشوار است.
نحوه استفاده:
1- نرم افزار را از وبسایت رایگان بیاموز دریافت کرده و نصب کنید.
2- auto tts را باز کنید.
3- یکی از حالتهای تشخیص زبان را انتخاب کنید:
+None: از تغییر زبان جلوگیری کنید،
+Dual Languages: تشخیص کلمه به کلمه زبان: انگلیسی برای کلمات لاتین و زبان مشخص شده توسط کاربر برای سایر زبانها،
+Automatic Language Detect: زبان تمام جمله به طور خودکار شناسایی می شود ، متن را با اکثر زبان های ممکن می خواند.
4- زبان را برای حالت مورد نظر خود انتخاب کنید:

برای Auto Mode: تنظیم زبان ترجیحی برای خواندن در صورتی که زبان متن ورودی تشخیص داده نشود.

برای Dual Mode: زبان دوم را انتخاب کنید.
5- روی “Go to Voice Settings” کلیک کنید و صدای دلخواه خود را (از موتورهای TTS موجود در سیستم خود) برای هر زبان انتخاب کنید. فراموش نکنید که قبل از استفاده با کلیک روی دکمه Test ، هر صدایی را بررسی کنید.
6- انتخاب Auto TTS به عنوان موتور ترجیحی TTS: به تنظیمات (سیستم / زبان و ورودی / خروجی متن به گفتار) بروید و Auto TTS را به عنوان موتور ترجیحی تنظیم کنید.
توجه:
تعویض زبان در یک موتور TTS می تواند تاخیر ایجاد کند. با اختصاص یک موتور برای هر زبان می توانید از این امر جلوگیری کنید.
اگر TTS جدیدی اضافه کرده اید ، لازم است AutoTTS پس از پیکربندی با TTS جدید با استفاده از یکی از روشهای زیر راه اندازی شود:
1- راه اندازی مجدد دستگاه
2- تنظیم TTS دیگر به عنوان tts پیشفرض و سپس بازگشت به AutoTTS در تنظیمات سیستم.
نکته: اگر از سویچ شدن espeak بر روی زبانهای دیگر رنج میبَرید (یعنی ای اسپیک متون فارسی را arabic arabic میخوانَد) آموزش حل این مشکل را از اینجا دریافت کنید

دریافت Auto TTS V5.3.0